KARBONSAN’ın Çevre anlayışı;

  •  Tüm faaliyetlerimizde çevre ile ilgili oluşturulan yasal mevzuat hükümlerini ve idari düzenlemelere uymak,

  •  Çevre ile ilgili tüm uygulanabilir şartları yerine getirerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,

  •  Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp doğal kaynakların korunması sağlamak,

  •  Sektördeki yerimizi dengeli ve sürekli olarak geliştirmek amacıyla ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesini sağlanmak,

  •  Üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılmasının sağlanması, 

  •  Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,

  •  Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımızı ve tüm paydaşlarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,

  •  Çevresel performansımızın sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizin geliştirmek,

  •  Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,

  •  İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.