KARBONSAN’ın İSG anlayışı;

  •  İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi gelişen teknoloji ve şartlara uygun olarak gelişimini sağlamak ve sürekli iyileştirmek,

  •  Yasal mevzuatlara uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tehlikeleri önlemek ve riskleri azaltmak için planlar oluşturarak, belirlenen hedefleri takip etmek,

  •  Çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin yönetim sistemimizi benimsemelerini sağlayarak "İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak kalitenin yükseltilmesi ve tehlikelerin azaltılması" felsefesi ile sürdürmek,

  • "Çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak" politikamızdır.